Ohňostroje Zvonek - ohňostroje, pyrotechnika - Pyrotechnické slože
Get Adobe Flash player

Vyhledávání

Facebook

Mini Kalendář

červen 2023
púsčpsn
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
p1070842.jpg

Pyrotechnické slože

 

NEPRODÁVÁME ŽÁDNÉ CHEMICKÉ LÁTKY, SLOUČENINY ANI PYROTECHNICKÉ SLOŽE!!!

Tento web není e-shop, pouze sestavujeme a odpalujeme celé ohňostroje na zakázku!!!

Tato stránka je čistě informativního a ilustračního charakteru. Veškeré informace jsou běžně dostupné na jak na českých tak zahraničních serverech. Rozhodně tím nenavádíme ani nepodněcujeme k trestné činnosti, proto se také zříkáme jakékoli odpovědnosti v souvislosti s neoprávněným držením, výrobou nebo přípravou nebezpečných látek a pyrotechnických složí.

Nejsem žádný chemik, nýbrž pouhý technik elektro slaboproud, takže mne prosím ušetřete případných otázek ohledně dalších detailů o chemických látkách nebo sloučeninách. Tímto se také omlouvám, pokud některé informace jsou neúplné či nedostatečné nebo vyskytují li se zde chyby. V takovém případě mne prosím kontaktujte a pokusím se je napravit.

 

PYROTECHNICKÉ SLOŽE 

jsou látky nebo mechanické směsi okysličovadel, paliva - hořlavin, pojiv a dalších přídavných látek určené k získání tepelného, světla, zvuku, plynu, dýmu nebo kombinaci těchto v důsledku nedetonativní soběstačné exotermní chemické reakce. Pyrotechnické látky nejsou závislé na obsah kyslíku z vnějších zdrojů (vzduchu) k udržení reakce. Vytvářejí si pomocí oxidačních činidel vlastní chemicky vázaný kyslík.

Mezi základní typy pyrotechnických složí patří:

 • bleskový prach - hoří velmi rychle, vytváří exploze nebo záblesky světla
 • střelný prach - hoří pomaleji než bleskový prach, produkuje velké množství plynů
 • pevné hnací - produkuje velké množství spalin, které se používají jako zdroje kinetické energie pro rakety a střely
 • pyrotechnické iniciátory - produkují velké množství tepla, plamenů nebo horkých jisker, které se používají pro zapálení
 • plynové generátory - produkují velké množství plynu v krátkém čase, nejčastěji jako pohon nebo výmet
 • trhací náplň - (burst charges) hoří rychle, produkce velkého množství plynu v krátkém čase pro roztržení pumy nebo kontejneru
 • kouřové kompozice - hoří pomalu, produkují dým, kouř bílý i různě barevný
 • zpožďovací slože - hoří při pomalé konstantní rychlosti
 • tepelné kompozice - produkují velké množství tepla, málo nebo žádné plyny. Pomalu hořící termit a podobné kompozice
 • prskavky - produkující bílé nebo barevné jiskry
 • světlice - hoří pomalu, produkují velké množství světla, použití k osvětlení nebo signalizaci
 • barevné ohně - hoří pomalu, produkují světlo bílé nebo barevné

Pyrotechnické slože jsou obvykle homogenizované směsi malých částic paliv a oxidačních látek. Tyto částice mohou být zrna, vločky nebo jemný prášek. Obecně platí, čím vyšší povrch částic, tím je vyšší rychlost reakce a hoření. Pro některé kompozice se používají pojiva a další látky, aby se práškovité částice spojily v jeden celek. Některé kompozice se vyrábí tzv. mokrou cestou (voda, aceton, ethanol, atd.)

 

 

DRUHY PYROTECHNICKÝCH SLOŽÍ

 

ČERNÝ PRACH - nejstarší a nejpoužívanější pyrotechnická slož. V civilní pyrotechnice se používá na pohon raket, výmet těles vystřelovaných z moždířů, výmetná a zapalovací slož v ohňostrojných tělesech, k výrobě stopin, ale i jako zpožďovací slož. Černý prach se používá v různých velikostech zrnitosti i jako moučkový prach. Typické složení černého prachu je 75% dusičnanu draselného (KNO3), 15% dřevěného uhlí (vrba, olše) a 10% síry (S). Kvalita prachu spočívá v jemném rozmělnění jednotlivých složek a také v dokonalém promísení všech složek (homogenita směsi). Nejlépe toho docílíme takzvaně mokrou cestou (zvlhčení, důkladné promísení, hutnění) u zrněného prachu se ještě slož lisuje, dále následuje sušení, drcení na požadovanou konzistenci.

 

ZAŽÍHACÍ SLOŽE - používají se na zapálení některých složí, které potřebují vyšší teplotu jako jsou například světličky. Složení je 75% dusičnan draselný (KNO3), 10% iditol- umělý šelak, 15% hořčík (Mg).

 

VÝMETNÉ SLOŽE - používají se pro výmet světliček z pouzder raket nebo výmet u moždířových efektů. V tomto případě se používá hrubozrný černý prach nebo průmyslově vyráběný Vesuvit.

 

ZPOŽĎOVACÍ SLOŽE - používají se na vytvoření časového odstupu mezi primární iniciací a funkcí systému například u výbušek. V zábavní pyrotechnice se většinou používá různě flegmatizovaný (většinou lisovaný) černý prach. V některých zpožďovacích složích se také používá jako palivo titan, zirkon, železo, antimon, mangan nebo slitiny těchto kovů.

 

VÝBUŠKOVÉ (ZÁBLESKOVÉ) SLOŽE - se zhotovují z volně sypaného práškového kovu a okysličovadla. Nejčastěji je to hořčík (Mg), hliník (Al) nebo jejich slitiny (elektron, magnalium) společně s dusičnanem barnatým Ba(NO3)2 nebo chloristanem draselným KClO4. Poměr těchto je nejčastěji 70% okysličovadla a 30% práškového kovu. Tyto slože jsou velmi citlivé na statickou elektřinu, tření, teplo, plamen, celkově jsou manipulačně nebezpečné a při explozi jsou doprovázeny pronikavým zvukovým efektem a silným zábleskem.

 

OSVĚTLOVACÍ SLOŽE - obsahují většinou jako palivo hořčík (Mg) a jako okysličovadlo dusičnan sodný NaNO3 známý také jako Chilský ledek nebo dusičnan barnatý Ba(NO3)2 a jako pojivo se používá fermež nebo kalafuna. Takové slože při hoření vyzařují světlo vysoké intenzity a jejich použití je zejména ve světlicích.

 

BAREVNĚ HOŘÍCÍ SLOŽE - se používají na vytvoření barevných světelných efektů v zábavní pyrotechnice. Základní hořlavinou bývá v těchto složích kov (hliník, hořčík) pro různé světlice nebo organické látky pro kompozice s menším světelným zářením jako jsou bengálské ohně. Červené barvy dosáhneme přidáním například dusičnanu strontnatého Sr(NO3)2, pro zelenou barvu dusičnan barnatý Ba(NO3)2, žlutou barvu dusičnan sodný NaNO3, modrá barva přidáním chloridu měďnatého CuCl2  nebo oxidu měďnatého CuO a bílé kompozice jsou na bázi dusičnanu barnatého a draselného společně s hořčíkem nebo hliníkem v některých kompozicích se používá sulfid antimonitý (surma).

 

CRACKLINGOVÉ SLOŽE - Slože pro praskavý efekt jsou založeny na bázi oxidu olovnato-olovičitého Pb3O4 (Suřík, Minium) a také oxidem bismutitým Bi2O3. Slože jsou citlivé k nárazu a tření, za určitých podmínek mohou mít výbušné vlastnosti. Jako pojivo se používá nitro-celulózový lak v objemu 10 % slože.

 

DÝMOTVORNÉ SLOŽE - využívají schopnost sublimace chloridu amonného NH4Cl, který při zahřívání směsi hořlavin intenzivně sublimuje, to znamená, že mění pevné skupenství v plynné. Tyto výpary vnímáme jako hustý bílý dým. Do některých dýmotvorných složí se ještě přidávají některé uhličitany jako ochlazovadla. Pro obarvení dýmu se používají organická barviva (Rhodamin, Auramin, Indigo...)

 

ZÁPALNÉ SLOŽE - se pro civilní účely používá směs zvaná TERMIT hořící vysokou teplotou (hliník, železné okuje, případně hořčík, oxid železitý) například pro sváření kolejnic. Termit je silně exotermická směs která vyvine 2000-3000°C a hoří i bez vzdušného kyslíku a dokonce i pod vodou.

 

PRSKAVKOVÉ SLOŽE - obsahují železné piliny, hliník a jako okysličovadlo dusičnan barnatý. Přídavná strusko-tvorná látka je kaolín a pojivo dextrin. Tvorba jisker je jako při broušení železa.

 

ZÁPALKOVÉ SLOŽE - nebo také třecí jsou slože citlivé na tření. Vysoká citlivost se dosahuje různým poměrem například chlorečnanu draselného KClO3 s přídavkem skleněného prášku.

 

HVÍZDAVÉ SLOŽE - jsou charakteristické svým názvem. Tyto slože mají velkou rychlost hoření a rovněž velkou tvorbu plynných zplodin, přičemž vydávají hvízdavý zvuk. Tato slož se opatrně lisuje do dutinek. Typická směs tvoří 70% chloristanu draselného KClO4 a 30% benzoan sodný (sůl kyseliny benzoové) s 3% dextrinu. Místo chloristanu se může použít i chlorečnan. Pokud není tato slož dostatečně slisována, stává se že exploduje. Je hodně citlivá k nárazům a považuje se za nebezpečnou.

 

Látky barvící plamen (světelné slože)

barva

soli kovů

sloučeniny

ČERVENÁ

Stroncium, Lithium

chloridy, chlorečnany, dusičnany, uhličitany, sulfáty, oxaláty 

ORANŽOVÁ

Vápník

chloridy, uhličitany, sírany

ŽLUTÁ

Sodík

chloridy, dusičnany, uhličitany, šťavelany. Kryolit (hexafluorohlinitan sodný).

ZELENÁ

Baryum, Bor

chloridy, chlorečnany, dusičnany, chromany, uhličitany, šťavelany.

MODRÁ

Měď 

chloridy, uhličitany, sírany, oxidy, arsenity, měď kov prášek

FIALOVÁ

Sloučeniny červené a modré

Stroncium + Měď

ZLATÁ

Uhlík, Železo, Saze

dřevěné uhlí, železné piliny, lampová čerň

BÍLÁ/STŘÍBRNÁ

Hliník, Titan, Hořčík, Sulfid Antimonitý 

práškové kovy 

INFRAČERVENÉ SPEKTRUM

Cesium, Rubidium

dusičnany

 

Sublimující organická barviva (kouřové kompozice)

barva dýmu

barvivo

ČERVENÁ 

Paranitranilinová červeň, Rhodamin, Versálová červeň

ZELENÁ

Malachitová zeleň, Auramin+Indigo

ŽLUTÁ

Auramin, Versálová žluť

ORANŽOVÁ

Versálová oranž

MODRÁ

Indigo, Methylenová modř, Versálová modř

ČERNÁ

Antracen, Naftalen, Asfalt

 

 

zpět nahoru